Strona główna
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj artykuł

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – RODO, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Erwina Kruka 44, 10-543 Olsztyn.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Olsztynie,  ul. Erwina Kruka 44, 10-543 Olsztyn lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.  Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, odbywa się w celu:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
 2. zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy
 3. procesu rekrutacyjnego,
 4. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 5. realizacji umów cywilnoprawnych,
 6. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 7. prowadzenia sprawozdawczości,
 8. prowadzenia działalności finansowej,
 9. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 10. realizacji zadań z zakresu działalności komorników,
 11. przeprowadzania kontroli i audytów,
 12. realizacji szkoleń,
 13. realizacji praktyk i staży,
 14. udostępniania informacji publicznej,
 15. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 16. rozpatrywania skarg i wniosków,
 17. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,
 18. w celu zakwaterowania osób w pokojach gościnnych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów: 

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania/uzupełnienia – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
 2. prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. 

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostepnienie informacji publicznej

Informacja o monitoringu wizyjnym

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie