Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 617/19 - ogłoszenie
I Ns 617/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura sprawy I Ns 617/19

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 617/19, toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Olsztyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Nieswand, ostatnio stale zamieszkałym w Kabornie, gmina Purda, zmarłym 9 maja 1946 r. w wyniku działań wojennych. W skład spadku wchodzi nieruchomość w postaci działki nr 31 o powierzchni 1,1020 ha, położona w Kabornie, gmina Purda. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie