Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X Ns 442/19
Wykaz inwentarza X Ns 442/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 442/19
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawcę Monikę Kalińską wykaz inwentarza po spadkodawcy Aleksandrze Edwardzie Kalińskim zmarłym dnia 16 lutego 2018 roku, PESEL 54010511218, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Wachowskiego 3/23, 10-691 Olsztyn.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

referendarz sądowy Damian Ankiewicz 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie