I Ns 727/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 727/19

O G Ł O S Z E N I E

 

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 727/19) toczy się sprawa z wniosku Anny Otręby o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Perdion, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 21.09.2011 r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie