Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X Ns 1/20
Wykaz inwentarza X Ns 1/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 1/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 02 stycznia 2020r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawcę Agnieszkę Jankowską wykaz inwentarza po spadkodawcy Krzysztofie Januszu Jankowskim, zmarłym dnia 23 sierpnia 2017 roku, PESEL 67092508133, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Kunki numer 42, 11-015 Olsztynek.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 Referendarz Sądowy Damian Ankiewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie