Strona główna Informacje Skargi i wnioski
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł

Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu. Można je składać:

-  w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego (parter),

-  w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-  w formie ustnej do protokołu.

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 13.30 do 15.00.

W sprawach pilnych  Prezes, Wiceprezesi  i Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów według możliwości organizacyjnych.

 

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

 

Przepisy dotyczące skarg i wniosków:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie