I Wydział Cywilny PDF Drukuj artykuł
Przewodniczący Wydziału:
SSR Piotr Żywicki
---------------------

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w środy od godz. 09.00 do 13.00 w pokoju 344 (wejście przez pokój 345) IIIp.
 
Kierownik Sekretariatu:
Krystyna Rogalska
 
Sekretariat Wydziału:
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
piętro III 
fax: 89 523-02-74
tel. Biuro Obsługi Interesantów (89) 523 02 80, (89) 523 02 84
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek:
7:00-18:00
wtorek-piątek:
7:00-15:00

 
Czytelnia akt sądowych  (tel. 89 523-01-05) akta spraw prowadzonych przez wydział udostępniane są stronom w czytelni akt sądowych usytuowanej na parterze budynku, od poniedziału do piatku w godzinach od 07.30-14.30, ostatnie zamówienia realizujemy o godz. 14.00.
Uwaga w poniedziałki po godzinie 15.00 akta można przeglądać jedynie w sekretariacie wydziału po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatu, nr telefonów wskazane powyżej.
 
 
OPŁATY DOKONYWANE ZA POMOCĄ E-znaków!
W przypadku wniesienia opłaty za pomocą E-znaku należy podać w piśmie:
- PESEL osoby fizycznej uiszczającej opłatę za pomocą E-znaku,
- NIP podmiotu nie będącego osoba fizyczną uiszczającego opłatę za pomocą E-znaku.
 
 

Obszar właściwości miejscowej wydziału: 
I i X Wydziały Cywilne Sądu Rejonowego w Olsztynie rozpoznają sprawy z zakresu prawa cywilnego  z obszaru miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki.

Na podstawie § 54 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, jeżeli w sądzie okręgowym lub rejonowym w dwóch lub więcej wydziałach cywilnych, karnych, gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych lub pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu, przydział spraw sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym orzekającym w tych wydziałach następuje przed podziałem spraw między tymi wydziałami. Po przydzieleniu referentowi sprawa podlega zarejestrowaniu w wydziale, w którym orzeka jej referent.

 
Do właściwości rzeczowej należą:

- sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego;

- w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów

- sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,

- sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,

- sprawy egzekucyjne: ze skargi na czynności komornika (art.767 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego), o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym niż pochodzące od sądu, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyznaczenie organu do prowadzenia egzekucji łącznej (art.773 kodeksu postępowania cywilnego), o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,

- inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie