Mediacja PDF Drukuj artykuł

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE

informuję, iż  w ramach

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI  I TYGODNIA MEDIACJI

w dniach 15-19 października 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

w gmachu Sądu Rejonowego w Olsztynie

przy ul. Erwina Kruka  44 sala 33 parter

będą pełnilidyżury mediatorzy i kuratorzy zawodowi

którzy przybliżą  zainteresowanym istotę instytucji, jaką jest mediacja

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

 

Mediacje 1Mediacje 2

 

.............................................................................................................

Stałe dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Rejonowego

W siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie odbywają się stałe dyżury mediatorów parter pok. 33.


1. W każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 10.30-11.30  dyżury mediatorów ze STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW POLSKICH
Mediatorzy pełniący dyżur to:
- Pani Teresa Antczak, tel. 505 031 575
- Pani Małgorzata Hołubowska, tel. 504 293 694

 

2. Dyżury mediatorów CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI  PRZY IZBIE ADWOKACKIEJ W OLSZTYNIE

harmonogram dyżurów październik 2018 r.

 

3. Sąd Rejonowy w Olsztynie we współpracy z FUNDACJĄ INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH W OLSZTYNIE organizuje stałe dyżury mediatorów w każdy piątek miesiąca w godzinach od 11.00 do 14.00 w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie ul. Szewczenki 1 

będzie dyżurowała mediator Pani Teresa Pokora-Wierzbicka tel. 693 866 533

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje nt. mediacji dostępne są na stronach:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/ 

http://mediacja.gov.pl

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Mediacje

Mediacje rodzinne

Medicje ty masz rację-ja mam rację

Listy mediatorów dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów, stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz w sekretariatach Sądu. 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie