Strona główna
Udostępnianie akt do celów badawczych PDF Drukuj artykuł

 

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe

                                

W celu uzyskania zgody na wgląd do repertoriów sądowych oraz wgląd do akt spraw Sądu Rejonowego w Olsztynie, do wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którym uzasadniono  konieczność dostępu do urządzeń biurowych i akt oraz wskazano konkretne kategorie spraw (artykuły kodeksów) należy załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji potwierdzające fakt przygotowywania pracy. 

Wniosek składa się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie (parter).

Wniosek o wgląd do akt sprawsądowych w celach naukowo-badawczych

Oświadczenie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie