Strona główna
Obwieszczenia komornicze PDF Drukuj artykuł

15 października 2018 r.  

KM 2512/18 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

KM 816/16 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 347/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 224/16 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 745/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 1083/17 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

16 października 2018 r.  

KM 1251/17 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości wieczystego użytkowania          

KM 81/18  obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 

KM 671/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

17 października 2018 r.  

KM 278/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KMP 4/16 obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

KM 156/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 724/15 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 278/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

19 października 2018 r.  

KM 255/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00168675/0

KM 255/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00052278/1

KM 620/17, KM 485/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

21 października 2018 r.  

KM 131/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

22 października 2018 r.  

KM 428/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości

KM 5423/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2144/16 obwieszczenie o terminie opisu  i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

23 października 2018 r.  

KM 479/14 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 856/17 obwieszczenie

KMP 26/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 2036/16 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości organicznego prawa rzeczowego

KM 1339/15 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

KM 636/18 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

24 października 2018 r.  

KM 1095/14 obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału ¾ w nieruchomości KW OL10/00085363/4

25 października 2018 r.  

KM 2062/12 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00112180/6

KM 3164/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 1/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00038865/9

KM 1982/15 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

KM 2972/11 obwieszczenia o drugiej licytacji nieruchomości

KM 1141/15  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 1701/18 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

26 października 2018 r.

KM 2460/17 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

30 października 2018 r.

KM 1968/16 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

KM 670/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 907/14 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OL10/00096446/0

6 listopada 2018 r.

KM 794/16 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 

KMP 19/95 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW OL10/00022522/8   

KM 3094/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2420/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2261/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 64/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 419/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KMP 29/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2808/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2138/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

7 listopada 2018 r.

KM 711/16 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 1320/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2976/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 19/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

8 listopada 2018 r.

KM 2972/11 obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

KM 70/18  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 3416/18  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 313/17  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 212/17 obwieszczenie o licytacji ruchomości

13 listopada 2018 r.

KM 1580/18 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00132382/8 i KW OL10/00128430/9

KM 1118/18 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 1151/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

KM 1136/18 obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2509/18  obwieszczenie o licytacji ruchomości

14 listopada 2018 r.

KM 528/17  obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego

KM 1880/17  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2015/17  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 2028/17  obwieszczenie o licytacji ruchomości

KM 119/18  obwieszczenie o licytacji ruchomości

15 listopada 2018 r.

KM 331/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00135305/6

16 listopada 2018 r.

KM 433/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/0039842/9

21 listopada 2018 r.

KM 1641/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00129692/0

23 listopada 2018 r.

KM 56/17 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KW OL10/00154566/2

27 listopada 2018 r.

KM 651/17 obwieszczenie licytacji ruchomości

30 listopada 2018 r.

KM 1532/18 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

5 grudnia 2018 r.

KM 582/15 obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości 

6 grudnia 2018 r.

KM 918/15 obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie