Strona główna O nas Status prawny
Status prawny PDF Drukuj artykuł

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie:

Sąd Rejonowy w Olsztynie działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).

Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. z dnia 2018.01.05 ),
  2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z dnia 2015.12.30),
  3. zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z dnia 2003.12.31).

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie