Strona główna Struktura organizacyjna Wydziały VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego PDF Drukuj artykuł


UWAGA! Nowy numer rachunku bankowego w sprawie opłat sądowych:

12 1010  0055 3023 0040 4500 0008

 

Wpis sprawozdania finansowego:

- wzmianka 40 zł,

- ogłoszenie MSIG 100 zł.

 Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców:

- wpis 250 zł

- ogłoszenie MSIG 100 zł.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców:

- wpis 500 zł.

- ogłoszenie MSIG 100 zł.

 

Przewodniczący Wydziału

SSR Barbara Wiśniewska

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki od godz.10.00 do 14.00 w pokoju 201.

 

Kierownik Sekretariatu
Beata Kursa pok. 202
tel. (89) 5211754
fax (89) 5354152
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Sekretariat Wydziału

W wydziale funkcjonuje:
Sekcja I - rejestr przedsiębiorców pok. 207


Sekcja II - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pok. 212 tel. (89) 5211764


Dane kontaktowe

ul. Partyzantów 70
10-523 Olsztyn

tel. 89 521-17-59
tel. 89 521-17-65
tel. 89 521-17-69
tel. 89 521-17-56
tel. 89 521-17-58


fax. 89 535-41-52

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Przeglądanie akt (z wcześniejszym zamówieniem)
tel. (89) 5211732
tel. (89) 5211741

 

Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy)
tel. (89) 5211742

Poniedziałek 7.00-18.00
Wtorek - Piątek 7.00-15.00

 

Punkt przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

tel. (89) 5211742

Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pracownicy wydziału nie udzielają porad prawnych


Informacje, akty prawne oraz formularze dotyczące KRS znajdują się również T U T A J

VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Olsztynie prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru właściwości województwa warmińsko-mazurskiego:

miast: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda i Szczytno oraz gmin: Banie Mazurskie, Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec (powiat nowomiejski), Biskupiec (powiat olsztyński), Bisztynek, Braniewo, Budry, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dubeninki, Dywity, Działdowo, Dźwierzuty, Elbląg, Ełk, Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Godkowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kalinowo, Kętrzyn, Kisielice, Kiwity, Kolno, Korsze, Kowale Oleckie, Kozłowo, Kruklanki, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Markusy, Mikołajki, Milejewo, Miłakowo, Miłki, Miłomłyn,  Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Pieniężno, Pisz, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Purda, Reszel, Rozogi, Ruciane-Nida, Rybno, Rychliki, Ryn, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stare Juchy, Stawiguda, Susz, Szczytno, Świątki, Świętajno (powiat olecko-gołdapski), Świętajno (powiat szczycieński), Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wieliczki, Wilczęta, Wydminy i Zalewo;

VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi sprawy rejestrowe z zakresu:

I - Rejestru przedsiębiorców:

a) spółek jawnych,

b) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,

c) spółek partnerskich,

d) spółek komandytowych,

e) spółek komandytowo-akcyjnych,

f) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

g) spółek akcyjnych,

h) spółek europejskich,

i) spółdzielni,

j) przedsiębiorstw państwowych,

k) jednostek badawczo-rozwojowych,

l) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorstwami zagranicznymi",

m) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

n) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,

o) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

p) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

II - Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj.:

a) stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną,

b) związek stowarzyszeń,

c) kółko rolnicze,

d) rolnicze zrzeszenie branżowe,

e) związek rolników, kółek i organizacji rolniczych,

f) związek rolniczych zrzeszeń branżowych,

g) związek zawodowy rolników indywidualnych,

h) cech rzemieślniczy,

i) izba rzemieślnicza,

j) Związek Rzemiosła Polskiego,

k) zrzeszenie handlu i usług,

l) zrzeszenie transportu,

m) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług,

n) ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu,

o) inna organizacja podmiotów gospodarczych,

p) izba gospodarcza lub Krajowa izba gospodarcza,

q) związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną,

r) ogólnokrajowy związek międzybranżowy,

s) ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe,

t) związek pracodawców,

u) federacja lub konfederacja związków pracodawców,

v) związek sportowy,

w) polski związek sportowy,

x) inna organizacja społeczna lub zawodowa,

y) fundacja,

z) kolumna transportu sanitarnego,

zz) Zakład Opieki Zdrowotnej,

 

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się także organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają, z innego tytułu, obowiązku dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III - Rejestru dłużników niewypłacalnych

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się

- z urzędu:

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,

4)osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,

5)dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego (w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych).

- na wniosek:

1) wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Wniosek o wpis do Rejestru obligatoryjnie musi być złożony na urzędowym formularzu. Formularze dostępne są w Biurze Podawczym lub w internecie pod adresem: www.ms.gov.pl.

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym lub wysłać pocztą na adres:

Sąd Rejonowy  w Olsztynie

       VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Partyzantów 70

10 - 523 Olsztyn

 

OPŁATY  SĄDOWE  Z  ZAKRESU DZIAŁANIA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie