Strona główna Aktualności
Aktualności
Dni wolne od pracy w 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Uprzejmie informujemy, iż Zarządzeniem nr A-021-10/19 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w  Olsztynie z 4 lutego 2019 r.

  1. Dni: 2 maja 2019 r., 21 czerwca 2019 r. i 16 sierpnia 2019 r. ustala się dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Olsztynie.
  2. Dni: 18 maja 2019 r., 15 czerwca 2019 r. i 10 sierpnia 2019 r. wyznacza się dniami pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Olsztynie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Stałe dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Rejonowego PDF Drukuj artykuł

Stałe dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie parter pok. 34.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Wybory ławników na kadencję 2020-2023 PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.)

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 USP kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2019 r.).

Więcej informacji

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Opieka nad dziećmi w czasie trwania strajku nauczycieli PDF Drukuj artykuł

 

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli i nie przyjmowaniem dzieci do szkół czy przedszkoli w przypadku wezwania do sądu i brakiem możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi informujemy, iż możliwe jest przyprowadzenie dzieci do sądu, gdzie będą miały zapewnioną opiekę.

Kontakt w powyższej sprawie w Oddziale Kadr - pok 238.

 


 

 
Reorganizacja pionu karnego w 2018 roku PDF Drukuj artykuł

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie informuje, iż na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 r. poz. 200 w sprawie  zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych z dniem 1 lipca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie zniesiono VII Wydział Karny i IX Wydział Karny.

Od dnia 1 lipca 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie funkcjonuje II Wydział Karny.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
Likwidacja papierowych znkaów opłaty sądowej PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie informuje, iż zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 016 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408) po dniu 30 czerwca 2018 r.

1. Nie będzie możliwości zakupu papierowych znaków opłaty sądowej.

2. Nie będzie możliwy zwrot zakupionych wcześniej znaków opłaty sądowej.

3. Nie będzie możliwe dokonanie opłaty papierowymi znakami opłaty sądowej.

 

E-płatności dla obywatela - szczegółowa informacja

 

............................................................................................................................................................................................................................

 
Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym PDF Drukuj artykuł

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

"Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż od dnia 15 marca 2018 roku na stronie ekrs.ms.gov.pl udostępniona zostanie nowa funkcjonalność składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną.

Dla użytkowników zewnętrznych/podmiotów składających sprawozdania finansowe, wszelkie zgłoszenia  problemów w zakresie działania aplikacji zależy zgłaszać:

numer telefonu: 071 748 96 00 wew. 4

 

OD DNIA 15.03.2018R. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SKŁADANE JEDYNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

....................................................................................................................................................................................................................................

 
Zmiana formularzy KRS PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Nowe rachunki bankowe PDF Drukuj artykuł

Uprzejmie informuję, że wpłaty z tyt. dochodów budżetowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe do spraw cywilnych i karnych, opłaty za Księgi Wieczyste itp.) będą przyjmowane na rachunki poszczególnych Wydziałów:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie