Strona główna Aktualności
Aktualności
Nowe rachunki bankowe PDF Drukuj artykuł

Uprzejmie informuję, że wpłaty z tyt. dochodów budżetowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe do spraw cywilnych i karnych, opłaty za Księgi Wieczyste itp.) będą przyjmowane na rachunki poszczególnych Wydziałów:

I Wydział Cywilny:
    07 1010 0055 3023 0040 4500 0001

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od A do Ł, z obszaru miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki.

II Wydział Karny:
    77 1010 0055 3023 0040 4500 0002
    
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
    50 1010 0055 3023 0040 4500 0003

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:    
    23 1010 0055 3023 0040 4500 0004

V Wydział Gospodarczy:    
    93 1010 0055 3023 0040 4500 0005
    
VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
    66 1010 0055 3023 0040 4500 0006

VII Wydział Karny:    
    39 1010 0055 3023 0040 4500 0007

VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego:
    12 1010 0055 3023 0040 4500 0008

IX Wydział Karny:    
    82 1010 0055 3023 0040 4500 0009

X Wydział Cywilny:    
    55 1010 0055 3023 0040 4500 0010

X Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwisko, nazwa pozwanego, wnioskodawcy, dłużnika i innej osoby, z którą czynność jest związana, lub pierwszego z wymienionych podmiotów rozpoczynają się na litery od M do Ż, z obszaru miasta Olsztyn oraz gmin Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda i Świątki.


 

 
Czytelnia akt sądowych PDF Drukuj artykuł

Czytelnia akt Sądu Rejonowego w Olsztynie:

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sadu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 54 (parter) działa czytelnia akt sądowych, w której można przeglądać akta z I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VII Wydziału Karnego i X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30 przy czym ostatnia osoba może zamówić akta do godz. 14.00.

Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem na wyznaczony dzień pod numerem telefonu 89 5230 105.

Jednocześnie informujemy, iż w związku uruchomieniem czytelni, akta nie będą udostępniane w Sekretariatach Wydziałów Sądu Rejonowego w Olsztynie mieszczących się przy ul. Dąbrowszczaków 44.


 

 
Zmiana rachunku bankowego sum depozytowych PDF Drukuj artykuł

 

Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą Ustawy z 26 września 2014 r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw z dniem 01 stycznia 2015 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego sum depozytowych na:

BGK O/Olsztyn nr 85 1130 1017 0021 1002 3890 0004.

UWAGA !!!

Od 01 stycznia 2015 r. wpłaty z tytułu sum depozytowych nie będą przyjmowane w kasie Sądu – tylko i wyłącznie na rachunek bankowy w BGK.

 

 

Konta walutowe:
Konto USD: 58 1130 1017 0021 1002 3890 0005
Konto EUR: 42 1130 1017 0021 1002 3890 0002
Konto CHF: 69 1130 1017 0021 1002 3890 0001
Konto GBP: 15 1130 1017 0021 1002 3890 0003

Konta bankowe Sądu Rejonowego w Olsztynie.


 

 

 
Badanie satysfakcji interesanta PDF Drukuj artykuł
Więcej…
 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie PDF Drukuj artykuł

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 

 


 

 

 
Stałe dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Rejonowego PDF Drukuj artykuł

 

W każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 12.00 -13.00 organizowane są dyżury mediatorów ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z mediatorami, gmach Sądu Rejonowego w Olsztynie, parter pok. 33.


Mediatorzy pełniący dyżur to:

- Pani Teresa Antczak, tel. 505 031 575

- Pani Małgorzata Hołubowska, tel. 504 293 694 


 

 


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie