Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 438898 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu UEB OLECHNOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 438898, adres siedziby: 19-400 Olecko, ul. Ełcka 2.

Więcej…
 
Wykaz inwentarza X Ns 93/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 93/19
Na podstawie art. 636 3 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 15 lutego 2019 roku w tutejszym sądzie złożono własnoręcznie sporządzony wykaz inwentarza po spadkodawcy Mariuszu Koniecznym, zm. dnia 17 kwietnia 2018 roku, PESEL 77073008615, ostatnio zamieszkałym Podleśna 30 m 2, 11-040 Dobre Miasto

POUCZENIE:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia SR Bogusława Sobczuk

 
Wykaz inwentarza X Ns 191/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 191/19
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Leszku Benedykcie Sławińskim zmarłego dnia 8 kwietnia 2018 r., PESEL 52083104517, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 58B/16.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

referendarz sądowy Damian Ankiewicz

 
Wykaz inwentarza X Ns 140/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 140/19
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 10 lipca 2019 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Mirosławie Łańcuckim, zmarłym w dniu 22 stycznia 2017 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Kaplitynach, nr domu 6, gmina Barczewo, PESEL 62021406690.
P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Referendarz sądowy Damian Ankiewicz

 
KRS 577840 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WIKTORIA A+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 577840, adres siedziby: 10-546 Olsztyn, ul. Michała Kajki 3 lok.1.

Więcej…
 
KRS 469568 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu KLIMA-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 469568, adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 11-400 Kętrzyn.

Więcej…
 
KRS 88856 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PACK SERVICE SPÓŁKA JAWNA ROBERT SZAFAROWSKI GRZEGORZ MEDYŃSKI, KRS 88856, adres siedziby: Bartnicza 1, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 386161 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu AGROOPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 386161, 10-687 Olsztyn, ul. Klonowa 12 Bartąg.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie