Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 443663 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FUNDACJA PBC DAMY RADĘ, KRS 443663, adres siedziby: 10-450 Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 70a.

Więcej…
 
KRS 627534 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu POLCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 627534, REGON: 364912377, NIP: 5783121000, 82-300 Elbląg, ul. Łowicka 13.

Więcej…
 
KRS 162133 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRO-FIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 162133, adres siedziby: Elbląg ul. Królewiecka Nr 325, 82-300 poczta Elbląg.

Więcej…
 
KRS 405509 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu RATIONALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBAWIE, nr KRS 0000405509, adres siedziby: Lubawa ul. Wiśniowa Nr 15, 14-260 poczta Lubawa.

Więcej…
 
KRS 634053 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu EMERIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ELBLĄGU, nr KRS 0000634053, adres siedziby: Elbląg ul. Skrzydlata Nr 9 lok. 15, 82-300 poczta Elbląg.

Więcej…
 
KRS 22736 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOSTĘPNY DOM" W OLSZTYNIE, KRS 22736, adres siedziby: 10-456 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15/24.

Więcej…
 
I Ns 115/19 - depozyt PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 115/19

 

OGŁOSZENIE

 

     „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 115/19 zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 4647,07 (czterech tysięcy sześciuset czterdziestu siedmiu i 07/100) złotych stanowiących wynagrodzenie za pracę zmarłego Lecha Raka, które to należy wydać spadkobiercom Lecha Raka, po wykazaniu przez nich praw do spadku po spadkodawcy.”

 
I Ns 237/19 - stwierdzenie nabycia spadku PDF Drukuj artykuł

I Ns 237/19

 

OGŁOSZENIE

 

      „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 237/19, toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Włodzimierzu Antonim Michałowskim, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, zmarłym 7 czerwca 2018 r. w Chróstach. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie