Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 417900 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu CZARNA BIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 417900, REGON 281391563, NIP 7393854256, Olsztyn, ul.Kołłątaja 20, 10-900, poczta Olsztyn.

Więcej…
 
I Ns 631/17 - wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

 

Sygnatura akt I Ns 631/17

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 636 3 § 1 i 3 kpc oraz art. 6381§1, 2 i 3kpc Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 września 2017 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez  Agnieszkę Krajewską-Bugaj, wykaz inwentarza po spadkodawcy   Bogdanie Krajewskim, zmarłym dnia  23 sierpnia 2017 r., PESEL 44031506250 , ostatnio zamieszkałym w Olsztynie ul. Borowa 6/14

P O U C Z E N I E:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza,  

 

 
KRS 205065 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "DEWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 205065, adres siedziby: 11-040 Dobre Miasto, ul. Jna Pawła II nr 16.

Więcej…
 
KRS 437741 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu DAFMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000437741, adres siedziby: Olsztyn ul. Flisa nr 5, lok.1, 10-692 poczta Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 540667 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu RUSFISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 540667, REGON 360619640, NIP 5783116281, ostatni adres: Elbląg, ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg.

Więcej…
 
KRS 238004 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu KSB STAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 238004, REGON 280032336 ostatni adres: OLSZTYN ul. JAGIELLOŃSKA 50/1, 10-274 OLSZTYN.

Więcej…
 
KRS 576662 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA VEGALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 576662, REGON 362525950, NIP 7412130164, ostatni adres: Ostróda, ul. Drwęcka nr 5A, 14-100 Ostróda.

Więcej…
 
I Ns 643/17 - spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 643/17

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 10 października 2017 r. w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krystynie Bahr, zmarłej w dniu 7 sierpnia 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie.

P O U C Z E N I E:

osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,  w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie