Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 409184 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "YUKAS-BUD FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", KRS 409184, adres siedziby: 14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 18C.

Więcej…
 
I Ns 755/18 - spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 755/18

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że 4 grudnia 2018 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Andrzeju Faszcza, zmarłego 2 czerwca 2018 roku, PESEL 69080402111, ostatnio zamieszkały: ul. Pstrowskiego 19/4 w Olsztynie.

P O U C Z E N I E

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
I Ns 492/18 - spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

 

sygn. akt I Ns 492/18

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 lipca 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Sylwię Martę Słodownik i Sebastiana Słodownika wykaz inwentarza po spadkodawcy Marianie Eugeniuszu Słodowniku, zmarłym dnia 9 września 2017 r., PESEL 49050904773, ostatnio zamieszkałym w Barczewie ul. Kraszewskiego 17

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
I Ns 265/18 - spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

 

 

sygn. akt I Ns 265/18

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Adama Jara wykaz inwentarza po spadkodawcy Mieczysławie Jara, zmarłym dnia 19 czerwca 2017 r., PESEL 26020903039, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie ul. Pana Tadeusza 11/6

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 
I Ns 199/18 - Ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura I Ns 199/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

     "W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 199/18, toczy się sprawa z wniosku gminy Olsztynek o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Koczkodon, ostatnio stale zamieszkałym w Wigwałdzie, gmina Olsztynek, zmarłym 17 kwietnia 1957 r. w Wigwałdzie, gmina Olsztynek. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu stwierdzenie nabycia spadku."

 
I Ns 387/18 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura I Ns 387/18

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

      „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 387/18, toczy się sprawa z wniosku gminy Olsztyn o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Kuchta, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie zmarłej 19 sierpnia 2014 r. w Olsztynie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."

 
KRS 634072 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu AZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 634072, 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 26/506.

Więcej…
 
KRS 345708 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FUNDACJA "AGRO-MAZOWIA, KRS 345708, adres siedziby: ul. Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie