Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
I Ns 727/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 727/19

O G Ł O S Z E N I E

 

     W Sądzie Rejonowym w Olsztynie (sygn. akt I Ns 727/19) toczy się sprawa z wniosku Anny Otręby o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii Perdion, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej 21.09.2011 r. w Olsztynie. W skład spadku wchodzi udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

 
KRS 617097 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu TOP MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000617097, 11-100 Lidzbark Warmiński, Pilnik 19.

Więcej…
 
Wykaz inwentarza X Ns 442/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 442/19
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawcę Monikę Kalińską wykaz inwentarza po spadkodawcy Aleksandrze Edwardzie Kalińskim zmarłym dnia 16 lutego 2018 roku, PESEL 54010511218, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Wachowskiego 3/23, 10-691 Olsztyn.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

referendarz sądowy Damian Ankiewicz 

 
Wykaz inwentarza X C 4128/18 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy X Wydział Cywilny w Olsztynie informuje, że w sprawie prowadzonej pod sygn. akt X C 4128/18 złożony został wykaz inwentarza po spadkodawcy Marii Jolancie Bojanowskiej (PESEL: 58121506181) zmarłej dnia 17 września 2017 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie.
Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 Sędzia SR M. Wołejko- Czubek 

 
Wykaz inwentarza X Ns 285/19 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy X Wydział Cywilny w Olsztynie informuje, że w sprawie prowadzonej pod sygn. akt X Ns 285/19 złożony został wykaz inwentarza po spadkodawcy Janie Cieślaku (PESEL: 54062202515) zmarłym dnia 12 marca 2018 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Tomaszkowie 1, 11-034 Stawiguda.
Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Sędzia SR M. Wołejko-Czubek

 
KRS 443207 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "G-URAL" WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, KRS 0000443207, 11-034 Stawiguda, Tomaszkowo 368.

Więcej…
 
KRS 663383 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu IDEA NEXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000663383, 82-300 Elbląg, ul. Stoczniowa 2.

Więcej…
 
KRS 206056 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EUROFOREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 206056, adres siedziby: 14-260 Lubawa, ul. Leśna 5.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie