Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 78061 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "HGB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 78061, adres siedziby: 11-700 Mrągowo, Szestno 27.

Więcej…
 
KRS 52194 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "OIL TEXAS"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  w Młynarach, nr KRS 0000052194, adres siedziby: Młynary, ul. Słowackiego Nr 3, 14-420 poczta Młynary.

Więcej…
 
KRS 480992 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu QUALITY ENERGY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (poprzednia nazwa Energy Seven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bartoszycach, nr KRS 0000480992, adres siedziby: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy nr 59, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 560017 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TARTINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE, nr KRS 0000560017, adres siedziby: Braniewo ul. 700-lecia Nr 4, 14-500 poczta Braniewo.

Więcej…
 
KRS 431000 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu PLANA POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bystrym (poprzednia nazwa Plana Power Yacht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), nr KRS 0000431000, adres siedziby: Bystry 5 C, 11-500 Giżycko, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 483214 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "DELTA EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w OLSZTYNKU, nr KRS 0000483214, adres siedziby: 11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 4 lok. 1, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 
KRS 86435 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "CONTI-ELEKTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 86435, adres siedziby: 10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6.

Więcej…
 
KRS449982 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu INNOVATIVE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 449982, 10-118 Olsztyn, ul. 1 Maja 6.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie