Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 238247 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "NAZARET" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Litwinkach, nr KRS 0000238247, adres siedziby: Litwinki 48, 13-100 Nidzica, zostało wszczęte postępowania z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 565635 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FLYPIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 565635, adres siedziby: 10-683 Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 2.

Więcej…
 
KRS 243059 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "MIESZKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 243059, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul.Żeglarska 9.

Więcej…
 
KRS 485100 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu SMART RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 485100, REGON: 146951400, NIP: 5252570030, 10-589 Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 1.

Więcej…
 
Ogłoszenie I Ns 381/18 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura I Ns 381/18

OGŁOSZENIE

 

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 381/18 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Dąbrowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Dąbrowskiej, zmarłej w dniu 14.05.2017 roku w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci przy dziedziczeniu”

 
KRS 263918 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu: OMNICONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000263918, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul.Stawidłowa nr 16C.

Więcej…
 
wykaz inwentarza - I Ns 640/18 PDF Drukuj artykuł

Wykaz inwentarza I Ns 640/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 640/18 został złożony wykaz inwentarza po Irenie Wejt, która posiadała PESEL nr 37010506800, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej w dniu 8 marca 2018 r.

Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

Sąd informuję ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
I Ns 159/18 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

 

Sygnatura I Ns 159/18

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod sygnaturą I Ns 159/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Purda o stwierdzenie nabycia spadku po Idzie Gnida, zmarłej w dniu 01.02.1975 r. w Olsztynie, co do której nie ustalono ostatniego miejsca zamieszkania. W skład spadku może wchodzić nieruchomość położona w miejscowości Zgniłocha gmina Purda, stanowiąca działkę numer 186 o powierzchni 0,1 ha. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie