Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
Spis inwentarza I Ns 601/17 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 601/17

OGŁOSZENIE:

 

Na podstawie art. 636 3 § 1 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku w tutejszym sądzie złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Genowefie Janinie Galińskiej, zmarłej dnia 4 stycznia 2017r., PESEL 46010309504, ostatnio zamieszkałej w Łęgajnach, ul. Akacjowa 5/9.

P O U C Z E N I E:

 

I.    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

II. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;

 
KRS 446816 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu WANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 446816, dotychczasowy adres siedziby: 13-100 Nidzica, ul.1 Maja 22/27.

Więcej…
 
KRS 142208 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AGENCJA HANDLOWA "KAROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 142208, adres siedziby: 11-300 Biskupiec, ul. Wojska Polskiego 1.

Więcej…
 
KRS 136883 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "POLISH CONSULTING GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000136883, adres siedziby: ul. Piastowska nr 14/15, 10-023 Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 534199 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu BARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 534199, REGON: 360100872, 11-200 Bartoszyce Pl. Konstytucji 3 Maja 5.

Więcej…
 
KRS 306668 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "DROZD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 306668, REGON: 280311243, NIP: 7393693020, 10-290 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3.

Więcej…
 
KRS 50690 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu POLSKO-FRANCUSKA SPÓŁKA L.L.M EFICAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 50690, ostatni adres siedziby: 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 23A lok.16.

Więcej…
 
KRS 258233 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, KRS 0000258233, adres siedziby: ul. Warmińska 21 lok. 2, 10-545 Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie