Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 159137 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "AHT" KANCELARIA PRAWNA I DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 159137, REGON: 790336633, NIP: 8451637910, 11-730 Mikołajki, Plac Wolności 3/4.

Więcej…
 
KRS 511844 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu SPOKOJNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 511844, REGON: 281595656, NIP: 8491586633, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 17.

Więcej…
 
I Ns 201/18- spis inwentarza PDF Drukuj artykuł

sygn. akt I Ns 201/18 - SPIS INWENTARZA

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 26 marca 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobierców Marzenę Grodzką i Wiktorię Grodzką wykaz inwentarza po spadkodawcy Wojciechu Grodzkim, zmarłym dnia 11 lipca 2017 r., PESEL 73041415317, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 70/7

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
KRS 393287 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu "WOLLUMEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 393287, REGON: 143007586, NIP: 7743204531, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3/17.

Więcej…
 
KRS 559839 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu HTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 559839, adres siedziby: 13-100 Nidzica, Piątki 37A.

Więcej…
 
KRS 270891 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ZHONG YI  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 270891, 10-900 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 32.

Więcej…
 
KRS 231228 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "NEMO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 231228, REGON: 280004890, NIP: 5782874039, 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 10A.

Więcej…
 
KRS 358295 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "WŁAŚNIE DZIŚ", KRS 0000358295, adres siedziby: ul. Daszyńskiego nr 17A lok.30, 11-500 Giżycko.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie