Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 461473 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu MTD SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 461473, 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84/105.

Więcej…
 
KRS 429018 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreślenie z urzędu podmiotu ARBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 429018, 82-300 Elbląg, ul. Piechoty 12/7.

Więcej…
 
KRS 39104 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu UBOJNIA DROBIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, nr KRS 39104, adres siedziby: 14-100 Ostróda, Samborowo ul. Spółdzielcza 1.

Więcej…
 
KRS 558875 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu JAKUPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 558875, adres siedziby: ul. Michała Kajki 39 lok. 6, 11-730 Mikołajki.

Więcej…
 
KRS 635320 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-PLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 635320, adres siedziby: ul. Suwalska 27. 11-500 Giżycko.

Więcej…
 
KRS 624563 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu POLAND WELCOME CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000624563, adres siedziby: ul. Okopowa 14, 10-075 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

 
KRS 337094 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "BUDMARK" MARCHLIŃSCY & LUDWICKA SPÓŁKA JAWNA, KRS 337094, adres siedziby: ul. 3 Maja 17, 11-730 Mikołajki.

Więcej…
 
KRS 56052 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu JANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 56052, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 6/15, 10-465 Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 11

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie