Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 560753 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu HOT FRUITS WARMIŃSKO-MAZURSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 560753, adres siedziby: 10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 22/8.

Więcej…
 
KRS 565731 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji (art.25 a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym-Dz.U.2019.1500 jt.) i wykreślenie z urzędu podmiotu FUNDACJA ORDYNACJA RODZINY VARISELLA z siedzibą w Notyście Małym, nr KRS 0000565731, adres siedziby: Notyst Mały numer 20, 11-700 Mrągowo.

Więcej…
 
KRS 190675 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "TRANS-EXPRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ełku, nr KRS 0000190675, adres siedziby: ul. Mickiewicza 16, 19-300 Ełk, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 262781 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu BET-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000262781, adres siedziby: 10-416 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3A.

Więcej…
 
KRS 306668 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "DROZD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE, nr KRS 0000306668, adres siedziby: Olsztyn, ul. Artyleryjska Nr 3, 10-290 poczta Olsztyn.

Więcej…
 
KRS 442659 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu FOTOSTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OLSZTYNIE, nr KRS 0000442659, adres siedziby: ul. Kajki Nr 10/12, 10-547 poczta Olsztyn.

Więcej…
 
I Ns 617/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura sprawy I Ns 617/19

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 617/19, toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Olsztyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Nieswand, ostatnio stale zamieszkałym w Kabornie, gmina Purda, zmarłym 9 maja 1946 r. w wyniku działań wojennych. W skład spadku wchodzi nieruchomość w postaci działki nr 31 o powierzchni 1,1020 ha, położona w Kabornie, gmina Purda. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Olsztynie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."

 
KRS 675660 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu MEBLOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 675660, adres siedziby: ul. Michała Kajki 3 lok.1, 10-546 Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie