Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
wykaz inwentarza - I Ns 247/18 PDF Drukuj artykuł

Wykaz inwentarza I Ns 247/18

 

OGŁOSZENIE

 

„Na podstawie przepisów art. 6363 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 września 2018 r. w tutejszym sądzie został złożony przez spadkobiercę Teresę Sadowską wykaz inwentarza po spadkodawczyni Alinie Sadowskiej, zmarłej w dniu 03 lutego 2018 r. w Olsztynie, ostatnio zamieszkałej w Olsztynie, PESEL 91042707549.

 

P O U C Z E N I E:

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c. ), osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

3) Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 
I Ns 159/18 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

 

Sygnatura I Ns 159/18

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod sygnaturą I Ns 159/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Purda o stwierdzenie nabycia spadku po Idzie Gnida, zmarłej w dniu 01.02.1975 r. w Olsztynie, co do której nie ustalono ostatniego miejsca zamieszkania. W skład spadku może wchodzić nieruchomość położona w miejscowości Zgniłocha gmina Purda, stanowiąca działkę numer 186 o powierzchni 0,1 ha. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

 
KRS 532628 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu HALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 532628, adres siedziby: 10-546 Olsztyn, ul. Kajki 3/1.

Więcej…
 
KRS 90342 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO "JAAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 90342, adres siedziby: 14-140 Miłomłyn, Liwa, ul. Długa 43.

Więcej…
 
KRS 52546 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu BIURO HANDLOWO-PRAWNE "WSCHÓD-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Iławie, KRS 0000052546, adres siedziby: 14-200 Iława, ul. Kościuszki 31 lok. 25 Iława, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U..2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 259853 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu "PRIVATI ERDVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Mrągowie, KRS 0000259853, adres siedziby: 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U..2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 161233 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu KAGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 161233, dotychczasowy adres siedziby: 11-520 Ryn, Głębowo 4/4.

Więcej…
 
KRS 19815 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu RADIOWA AGENCJA PROMOCJI "RAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 19815, adres siedziby: Olsztyn, ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie