Strona główna Publikacje orzeczeń
Publikacje orzeczeń
KRS 334673 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AUTO VGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000334673, adres siedziby: 82-300 Elbląg, ul. Wspólna 9 lok. D.

Więcej…
 
KRS 195139 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu INSTYTUT TECHNOLOGII NATURALNYCH "ARPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000195139, adres siedziby: ul. Wędkarska 21, 10-180 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 634058 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu MALSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ostródzie, nr KRS 0000634058, adres siedziby: ul. Gustawa Gizewiusza nr 23 C lok. 3, 14-100 Ostróda, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 665803 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza, że wobec podmiotu ROSARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, nr KRS 0000665803, adres siedziby: Plac Kazimierza Pułaskiego 7 lok. 42 B, 10-515 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie z urzędu na podstawie art. 25 a ustawy z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018.986 t.j.) o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Więcej…
 
KRS 489880 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu "SOLIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, nr KRS 489880, adres siedziby: ul. Jagiellończyka nr 38, lok. ---, kod poczt. 10-062, poczta Olsztyn, kraj Polska.

Więcej…
 
I Ns 115/19 - depozyt PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 115/19

 

OGŁOSZENIE

 

     „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 115/19 zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 4647,07 (czterech tysięcy sześciuset czterdziestu siedmiu i 07/100) złotych stanowiących wynagrodzenie za pracę zmarłego Lecha Raka, które to należy wydać spadkobiercom Lecha Raka, po wykazaniu przez nich praw do spadku po spadkodawcy.”

 
X Ns 1706/16 wykaz inwentarza PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 1706/16

Ogłoszenie w trybie art. art. 6363 k.p.c

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie X Wydział Cywilny informuje, że pod sygn. akt X Ns 1706/16 w dniu 30.11.2016 r. Pan Jerzy Zbigniew Stankiewicz złożył wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Ryszarda Stankiewicza, numer PESEL 55052919794, ostatnio stale zamieszkałego działki ogrodowe „Na Wójtowej Roli" w Klebarku Małym, zmarłego dnia 28 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 6361 § 3 ust. 1 i 2 k.p.c poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać:
- każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni
- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. osoba, które uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy.
Referendarz Sądowy
Sądu Rejonowego w Olsztynie
Tomasz Idzikowski

 
wykaz inwentarza - I Ns 640/18 PDF Drukuj artykuł

Wykaz inwentarza I Ns 640/18

 

OGŁOSZENIE

 

W Sądzie Rejonowym w Olsztynie I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 640/18 został złożony wykaz inwentarza po Irenie Wejt, która posiadała PESEL nr 37010506800, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, zmarłej w dniu 8 marca 2018 r.

Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

Sąd informuję ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 12

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie