Strona główna
2017 rok wyniki kontroli PDF Drukuj artykuł

Protokół wizytacji VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0920-1/17

Protokół wizytacji VII Wydziału Karnego  Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0920-2/17

Protokół wizytacji X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0920-3/17

Protokół wizytacji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0920-4/17

Sprawozdanie z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-1/17

Sprawozdanie z lustracji VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-2/17

Sprawozdanie z doraźnej lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-4/17

Sprawozdanie  z doraźnej lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-5/17

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-6/17

Protokół z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-7/17

Sprawozdanie z lustracji IX Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-8/17

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-9/17

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-10/17

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-11/17

Sprawozdanie z lustracji VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-12/17

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-0921-21/17

Protokół kontroli doraźnej w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie prawidłowości  rejestracji i zakreślania spraw połączonych do wspólnego rozpoznania z kategorii GC- A-0922-2/17

Protokół z kontroli sposobu rejestracji skarg na orzeczenia referendarzy sądowych A-0922-3/17

Protokół kontroli prawidłowości prowadzenia „kontrolki stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju” przez sekretariat II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-0922-6/17

Protokół kontroli prawidłowości prowadzenia „kontrolki stosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju” przez sekretariat VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-0922-7/17

Sprawdzanie z kontroli Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Ku-0922-2/17

Sprawdzanie z kontroli Ośrodka Kuratorskiego nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Ku-0922-5/17 A-0923-1/17


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie