Strona główna
2018 rok wyniki kontroli PDF Drukuj artykuł

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości czynności związanych z rozpoznawaniem sprzeciwów co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz zażaleń podlegających rozpoznaniu przez sąd upadłościowy i restrukturyzacyjny A-0921-1/18

Sprawozdanie z lustracji III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-0921-2/18

Sprawozdanie z lustracji II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w  Olsztynie A-0921-3/18

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie, w zakresie sprawności postępowania, w tym sprawność i prawidłowość nadawania biegu wpływającym do sądu sprawom oraz sprawności w zakresie wyznaczania pierwszych terminów rozpraw, spraw toczących się ponad 3 lata, sprawności przeprowadzania dowodu z opinii biegłych, terminowości sporządzania uzasadnień i prawidłowości korzystania z instytucji przedłużania terminu do sporządzenia uzasadnienia oraz sprawności postępowania międzyinstancyjnego A-0921-4/18

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w  Olsztynie w zakresie terminowości nadawania klauzuli wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych A-0921-5/18

Sprawozdanie z lustracji VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, w zakresie sprawności postępowania i organizacji pracy Wydziału, w którym zaległości przekraczają 1,5 miesięczny wpływ A-0921-6/18

Sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego w zakresie oceny sprawności i skuteczności postępowania wykonawczego w sprawach, w których nie osadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności A-0921-7/18

Protokół z lustracji X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości nadawania klauzul wykonalności  i wydawania tytułów wykonawczych A-0921-8/18

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie,  w zakresie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym A-0921-9/18

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie  w zakresie sprawności postępowań  o wpis do rejestru przedsiębiorców, w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie A-0921-10/18

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań przymuszających na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym A-0921-11/18

Sprawozdanie z lustracji I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - przeprowadzonej w dniach 5-7 grudnia 2018 r. A-0921-14/18


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie