Strona główna
Statystyka Sądowa za 2018 rok PDF Drukuj artykuł

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20R sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S23K sprawozdanie z czynności komorników

MS-S40R sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Limity etatów i obsada Sądu

I,X Wydziały Cywilne

II Wydział Karny

IV Wydział Pacy i Ubezpieczeń Społecznych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Gospodarczy

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie