Strona główna
2019 rok wyniki kontroli PDF Drukuj artykuł

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości czynności związanych  z rozpoznawaniem zażaleń podlegających rozpoznaniu przez sąd upadłościowy i restrukturyzacyjny A-0921-1/19

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości nadawania klauzul wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych, a także kontroli terminowości przedstawiania wniosków sędziemu i prawidłowości obiegu dokumentów w tym zakresie A-0921-2/19

Protokół lustracji w zakresie sprawności postępowań upadłościowych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej GUp „of" oraz kontrolę czynności Prezesa Sądu Rejonowego związane z zapewnieniem właściwego toku urzędowania sądu przy rozpoznawaniu spraw upadłościowych A-0921-3/19

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Olsztynie w zakresie terminowości nadawania klauzul wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych A-0921-4/19

Sprawozdanie z lustracji VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie, w zakresie sprawności postępowania i organizacji pracy Wydziału, w którym zaległość przekroczyła 1,5 miesięczny wpływ A-0921-5/19

Sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych Okręgu Olsztyńskiego i Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie oceny sprawności i skuteczności postepowania wykonawczego w sprawach , w których nie osadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności 

Sprawozdanie z lustracji pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych realizujących w II i III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej czynności związane z przygotowaniem skazanych do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w tym czynności związane z udzielaniem pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z jednostek penitencjarnych oraz ich najbliższym A-0921-9/19

Sprawozdanie w zakresie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań  o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 25a ustawy  o Krajowym Rejestrze Sądowym A-0921-10/19

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w zakresie sprawności postępowań o wpis do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń, w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie oraz spraw zakończonych zwrotem wniosku A-0921-11/19

Sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego  Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Olsztynie w przedmiocie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań przymuszających na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym do złożenia sprawozdań finansowych lub innych dokumentów, o których mowa w art. 40 pkt 2-5 tej ustawy oraz sprawności tych postępowań, a także wykonywania obowiązku informowania organów ścigania o popełnieniu przestępstw z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości A-0921-12/19

Protokół z lustracji II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0921-13/19

Sprawozdanie z lustracji III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - przeprowadzonej w dniach 24-29 października 2019 r.pdf A-0921-14/19

Sprawozdanie z lustracji II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie - przeprowadzonej w dniach 7-13, 14, 15 listopada 2019 r.pdf A-0921-15/19

 

Protokół kontroli działalności sekretariatu  III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w  Olsztynie  A-0922-2/19

Protokół kontroli działalności sekretariatu V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0922-3/19

Protokół z kontroli sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0922-4/19

Protokół kontroli działalności sekretariatu II i III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Olsztynie A-0922-5/19

Protokół z kontroli sekretariatu X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie  A-0922-6/19


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie