Strona główna
Statystyka sądowa za I półrocze 2019 roku PDF Drukuj artykuł

 

MS-S1 sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5  sprawozdania w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 sprawozdania w sprawie osób osadzonych w pierwszej instancji

MS-S7 sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 sprawozdania z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 sprawozdania z zakresu prawa pracy  ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 sprawozdania  w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19  sprawozdania w sprawach gospodarczych

MS-S20K sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N  sprawozdania w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20R sprawozdania w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S23K sprawozdania  z czynności komorników

MS-S40R sprawozdania z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Limity etatów i obsada Sądu

I,X Wydziały Cywilne

II Wydział Karny

IV Wydział Pacy i Ubezpieczeń Społecznych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

V Wydział Gospodarczy

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie