Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 435/19 - ogłoszenie
I Ns 435/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt I Ns 435/19

OGŁOSZENIE

 

    „Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie I Ns 435/19 zezwolił województwu Warmińsko-Mazurskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na złożenie do depozytu sądowego 250,25 zł stanowiących odszkodowanie za udział wynoszący 2/8 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę 180/3 z obrębu Wojciechy, objętej księgą wieczystą OL1Y/00003610/0, które to należy wydać spadkobiercom Adama Puchalika, po wykazaniu przez nich praw do spadku po spadkodawcy.”


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie