Strona główna Publikacje orzeczeń Kurator Dłużnika MAZUR-MET Sp z o.o. X Co 47/20
Kurator Dłużnika MAZUR-MET Sp z o.o. X Co 47/20 PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny ogłasza publicznie, że postanowieniem z dnia  17 marca 2020 r. w sprawie X Co 47/20 z wniosku wierzyciela Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeciwko dłużnikowi Mazur-Met Sp. z o.o. w Olsztynie
o ustanowienie kuratora dla dłużnika nie mającego zdolności procesowej art. 69 k.p.c. w zw. z art. 818 par. 1 zd. 2 kpc ustanowił dla dłużnika Mazur-Met sp. z o. o. kuratora w osobie adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do ORA w Olsztynie, w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika Michała Napiórkowskiego w sprawach GKm 721/19, GKm 722/19.

Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Jerka 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie