Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X Ns 121/19
Wykaz inwentarza X Ns 121/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 121/19
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 06 marca 2019 roku w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez wnioskodawcę Rafała Wacława Krzynowek (zarządcę sukcesyjnego) wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po spadkodawcy Bogdanie Wojciechy Krzynowek zmarłym dnia 12 lutego 2019r., PESEL 66052102213, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 29/3 prowadzącego w chwili śmierci przedsiębiorstwo pod firmą: AUTO-PLUS Bogdan Krzynowek, ze stałym miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Stawigudzie, 10-034 Stawiguda, przy ulicy Przemysłowej 9, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego NIP 7391943530.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

referendarz Sądowy Damian Ankiewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie