Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X Ns 44/20
Wykaz inwentarza X Ns 44/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 44/20
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis spadku dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Heleny Szmidt zmarłej 31 marca 2016 r. w Olsztynie, pesel 51070605808 ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie, przy ul. Kołobrzeska 14A/79

P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia Sądu Rejonowego Anna Kabzińska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie