Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza uzupełniający X Ns 624/15
Wykaz inwentarza uzupełniający X Ns 624/15 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 624/15
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 23 marca 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o uzupełnieniu spisu inwentarza spadku oraz zleceniu wykonania tego uzupełnienia przez komornika skarbowego przy Urzędzie Skarbowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Halinie Irenie Milewskiej, zmarłej 14 listopada 2014r, PESEL 52050405960, ostatnio zamieszkałej: ul. Hiacyntowa 11, Olsztyn

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu uzupełniania spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

referendarz sądowy Damian Ankiewicz


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie