I Ns 294/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 294/19

OGŁOSZENIE

 

     Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Alojzym Gapińskim, zmarłym dnia 24 stycznia 2019 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Olsztynie (PESEL 36081802455), oraz z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie