Strona główna
Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie ws. pracy Sądu od 25 maja 2020 r. PDF Drukuj artykuł

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wznowieniu osobistej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Od 25 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 otwarte dla interesantów są Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Czytelnia Akt, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Monitor Sądowy i Gospodarczego oraz komórka zajmująca się dowodami rzeczowymi.

Do budynku Sądu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przypisami prawa. Interesanci obowiązani są dezynfekować ręce przed wejściem na teren Sądu oraz zachowywać bezpieczną odległość w pomieszczeniach i na korytarzach Sądu.

Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczani będą do budynku Sądu nie wcześniej, niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa wskazaną na wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant winien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po przesłuchaniu. Pozostałe osoby, które będą chciały wejść do budynku Sądu winny wykazać cel wizyty.

Przypominamy i rekomendujemy interesantom ograniczenie osobistych wizyt w Sądzie do minimum. Korzystanie z druków i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sądu i wypełnianie ich przed wizytą w Sądzie. Kontaktowanie się  z Sądem telefonicznie lub drogą elektroniczną -  kliknij tutaj . Zalecamy również korzystanie z telefonicznego automatycznego systemu informacji głosowej oraz portalu informacyjnego.

Wszelkie skargi, wnioski, prośby do Prezesa, Wiceprezesów, Dyrektora i Przewodniczących Wydziałów można kierować drogą pisemną lub elektroniczną.

Pisma kierowane do Sądu w dniach od 25 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. nadal można złożyć do urny umieszczonej w przedsionku budynku sądu (bez potwierdzenia doręczenia) w dni robocze w godzinach od 07.00 do 19.30.

Informację na temat pomocy postpenitencjarnej można uzyskać od Pani kurator Beaty Bojarowicz nr telefonu  89 535 01 54 wew. 34.

 

Działania podejmowane w celu ochrony zdrowia i życia zarówno interesantów, jak i pracowników, a także działania mające na celu zabezpieczenie funkcjonowania Sądu znajdują odzwierciedlenie w zarządzeniach Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Olsztynie. Mogą się Państwo z nimi zapoznać poniżej:

Zarządzenie Nr A-021-50/20 z dnia 20 maja 2020 r. nowe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego  w Olsztynie

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie