I Ns 567/19 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 567/19

                                     OGŁOSZENIE

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłosza o wydaniu w sprawie I Ns 567/19 w dniu 24.04.2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Ireneuszu Choszczyku, zmarłym dnia 5 stycznia 2015 w Pajtunach, ostatnio stale zamieszkałym w Pajtunach (PESEL 77090117459).

Sąd poucza jednocześnie, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie