I C 3915/19 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I C 3915/19

POSTANOWIENIE

5 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: asesor sądowy Michał Kacprzak

po rozpoznaniu 5 maja 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Danucie Mazurkiewicz

o zapłatę

postanawia:

zawiesić postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

ASR Michał Kacprzak


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie