Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 598/19 - ogłoszenie
I Ns 598/19 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 598/19

                                                OGŁOSZENIE

    Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Robercie Witoldzie Kidoń, zmarłym dnia 7 listopada 2015 w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Trękusku (PESEL 72051405752 ).

Sąd poucza że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie