Strona główna
2020 rok wyniki kontroli PDF Drukuj artykuł

2020 rok wyniki kontroli

Protokół lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie sprawności i prawidłowości procedowania w związku z wpływem zażaleń podlegajacych rozpoznaniu przez ten sam sąd w innym składzie A-0921-1/20  

Protokół lustracji X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości opiniowania oraz przyznawania i wypłaty biegłym wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo w sądzie, a także tłumaczom za sporządzenie tłumaczeń A-0921-2/20.

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości nadawania klauzul wykonalności i wydawania tytułów wykonawczych OA-0921-3/20 

Sprawozdanie z lustracji Sekcji Wykonawczej II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie  w zakresie wykonywania orzeczeń karnych .

Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zaesie terminowości opiniowania biegłych, terminowsości przyznawania wypłaty biegłym wynagrodzenia za sporządzanie opinii pisemnch i ustnych oraz za stawiennictwo na wezwanie sądu, a także tłumaczom za sporządzanie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo na wezwanie sądu

sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie terminowości sporządzania opinii oraz za stawiennictwo na wezwanie sądu, terminowości przyznawania i wypłaty wynagrodzenia tłumaczom za sporządzanie tłuaczeń oraz stawiennictwo na wezwanie sądu OA-0921-6/20

sprawozdanie z lustracji doraźnej sądów rejonowych Okręgu Olsztyńskiego i Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie oceny sprawności i skuteczności postępowania wykonawczego w sprawach , w których nieosadzono skazanych na kary od 2 lat do 8 lat pozbawienia wolności

sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego KRS w zakresie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postępowań o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art.25a ustawy o KRS oraz sprawnościach tych postepowań OA-0921-7/20 

sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego KRS w zakresie sprawności postępowań o wpis ( w tym ytakże zmiany) do rejestru przedsiębiorców, w których od daty wpływu wniosku do sądu upłynęły ponad 3 tygodnie OA-0921-8/20

sprawozdanie z lustracji VIII Wydziału Gospodarczego -KRS Sądu Rejonowego w Olsztynie w przedmiocie realizacji obowiązku wszczynania przez sądy rejestrowe postepowań przymuszających na podstawie art.24 ust.1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowycm , w tym złożenia sprawozda n finansowych lub innych dokumentów , o których mowa w art. 40 pkt 2-5a tej ustawy , a także obowiązku informowania organów ścigania o popełnieniu przestepstw z art.79 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

 

Protokół lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Olsztynie w zakresie sprawności i prawidłowości procedowania w związku z wpływem zażaleń podlegających rozpoznaniu przez ten sam sąd w innym składzie.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie