I Ns 771/19 PDF Drukuj artykuł

sygnatura akt I Ns 771/19

O G Ł O S Z E N I E

 

    Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Małgorzacie Anecie Słodownik, zmarłej dnia 27 kwietnia 2017 r. w Gryźlinach, ostatnio stale zamieszkałym w Gryźlinach (PESEL 72101302866).

Sąd poucza że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami albo będące wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie