Strona główna
statystyka sądowa za I półrocze 2020 roku PDF Drukuj artykuł

Statystyka sądowa za I półrocze 2020 roku 

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych 

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych 

MS-S6 sprawozdanie w sprawach osób osadzonych w pierwszej instancji 

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej 

MS-S11/12 sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich 

MS-S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych 

MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych 

MS-S20 sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych ( wedłu właściwości rzeczowej )

MS-S 20 KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej ) 

MS-Kom 23 sprawozdanie z czynności komornika

MS-S 40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej 

 

Limity etatów i obsada sądu

I,X Wydziały Cywilne

II Wydział Karny 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

V Wydział Gospodarczy 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych 

VIII Wydział KRS 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie