Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X N 283/20
Wykaz inwentarza X N 283/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 283/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 13 marca 2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez notariusza protokół, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Marku Henryku Strachockim zmarłym dnia 14 lutego 2020 r. , ostatnio zamieszkałym w Olsztynie przy ul. Jana Boenigka 26D.
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ref. sąd. Anna Świacka


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie