Strona główna Publikacje orzeczeń I Ns 160/20 - ogłoszenie
I Ns 160/20 - ogłoszenie PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Ns 160/20

OGŁOSZENIE

Dnia 10 sierpnia 2020 r.

      Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 17 lipca 2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 14 czerwca 2018 r. Zbigniewie Kubickim (PESEL: 55052510339) ostatnio stale zamieszkałym w Barczewie, ul. Dębowa 12 i zleca jego wykonanie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michałowi Krokowskiemu.

Pouczenie

     Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie