Strona główna Publikacje orzeczeń Spis inwentarza X Ns 234/20
Spis inwentarza X Ns 234/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 234/20
Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 września 2020 roku w tutejszym sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Mariusza Chwatko. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego spadkodawcy Zbigniewa Jana Parowicz zmarłego dnia 19 marca 2019 roku, PESEL 55021403392, ostatnio zamieszkały w Olsztynie.

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Referendarz Sądowy Anna Świacka


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie