Strona główna Publikacje orzeczeń Spis inwentarza X Ns 500/20
Spis inwentarza X Ns 500/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X Ns 500/20

Na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 25 września 2020 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Łukasz-Chylińska. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Janie Cieślaku (PESEL: 54062202515), zmarłym dnia 12 marca 2018 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Tomaszkowie 1, gmina Stawiguda

P O U C Z E N I E
osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 referendarz sądowy Damian Ankiewicz 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie