I Ns 441/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt I Ns 441/20

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 30 września 2020 r. w tut. Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza oraz zleceniu wykonania tego spisu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Michale Marianie Kasperowiczu, zmarłym 1 sierpnia 2019 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałym w Kopankach,

P O U C Z E N I E

     Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie