I Ns 152/20 PDF Drukuj artykuł

I Ns 152/20

OGŁOSZENIE

 

     „W Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydziale I Cywilnym, toczy się postępowanie z wniosku Jolanty Barbary Mulik o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Grażynie Matura, zmarłej w dniu 20 lutego 2020 r. w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkałej w Olsztynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie