I Ns 388/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt: I Ns 388/20

Na podstawie art. 637§ 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 grudnia 2020 roku w tutejszym Sądzie wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, którego wykonaniem zajmuje się Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski. Spis inwentarza dotyczy majątku spadkowego po spadkodawcy Rafale Szarota, zmarłym w dniu 5 lutego 2020 roku w Olsztynie, ostatnio zamieszkałym w Olsztynie, przy ul. Barczewskiego 1/191.

P O U C Z E N I E

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie