Strona główna Publikacje orzeczeń Wykaz inwentarza X N 771/20
Wykaz inwentarza X N 771/20 PDF Drukuj artykuł

Sygn. akt X N 771/20
Na podstawie art. 636 3 § 2 i 3 k.p.c. oraz art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Olsztynie X Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 01.09.2020 r. w tutejszym sądzie złożono sporządzony przez Wojciecha Brzezińskiego, obejmujący wykaz inwentarza po spadkodawcy Ryszardzie Brzezińskim zmarłym w dniu 13.05.2018 r., PESEL 44092205475, ostatnio zamieszkałym pod adresem ul. Słoneczna 47/7, 10-710 Olsztyn
P O U C Z E N I E:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
2) osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Olsztyn, dnia 22.12.2020 roku
Ref. sąd. Anna Świacka


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie