I Co 772/20 PDF Drukuj artykuł

Sygnatura akt: I Co 772/20

POSTANOWIENIE

Dnia 23 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

                   Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu 23 grudnia 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z  wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

z udziałem Tomasza Gorącego, Barbary Gorący

o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 kpc) w sprawie I Co 250/15

postanawia:

ustanowić kuratora dla nieznanych  z miejsca pobytu dłużników Tomasza Gorącego i Barbary Gorącej  w osobie  radcy prawnego o wyznaczenie, którego zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

SSR Justyna Smolińska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie